Crossref Citations

1. Pay Geri Alım İlanlarının Hisse Getirisine Etkisi
Rıfat Karakuş, İsrafil Zor, Şeyma Yılmaz Küçük
Muhasebe ve Finansman Dergisi  issue: 75  first page: 55  year: 2017  
doi: 10.25095/mufad.399279