Author Details

Bruwer, P. J.S., Nagraadse Skool vir Bestuurswese, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, South Africa

  • Vol 22, No 1/2 (1991) - Original Research
    'n Strategiese bestuursbenadering tot sekuriteit en beheer binne 'n komplekse gerekenariseerde inligtingstelselomgewing
    Abstract  PDF
  • Vol 17, No 3 (1986) - Original Research
    'n Ondersoek na die aanwending van mikrorekenaarstelsels in klein sakeondernemings in Suid-Afrika
    Abstract  PDF