Author Details

Van Der Walt, D., Nagraadse Bestuurskool, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, South Africa

  • Vol 23, No 3/4 (1992) - Original Research
    Fokus areas vir 'n bestuursinligtingstelsel vir top-, middel- en laervlakbestuur in 'n finansiële instelling
    Abstract  PDF