Author Details

Barnard, Alret, Departement Bedryf- en Personeelsielkunde, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, South Africa

  • Vol 25, No 1 (1994) - Original Research
    Evaluering van 'n opleidingskursus in bestuursbeginsels en -tegnieke vir eerstelyntoesighouers by 'n Suid-Afrikaanse landboukooperasie
    Abstract  PDF