Original Research

The role of manpower planning in the corporate planning process

Jay Owens, Lila Nema
South African Journal of Business Management | Vol 19, No 2 | a970 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajbm.v19i2.970 | © 2018 Jay Owens, Lila Nema | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 19 October 2018 | Published: 30 June 1988

About the author(s)

Jay Owens, Graduate School of Business Administration, University of the Witwatersrand, South Africa
Lila Nema, Graduate School of Business Administration, University of the Witwatersrand, South Africa

Full Text:

PDF (2MB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

The purpose of this article is to evaluate how wide-spread the use of, as well as how comprehensive manpower planning is in South African organizations. It also explores how well integrated manpower planning is in the strategic planning of organizations. A review of the planning and corporate planning literature is undertaken. A sample of 25 companies from the Financial Mail 'Top 100 Companies' was selected for analysis. Conclusions are drawn from the findings, and a list of recommendations has been drawn up which will enable companies to improve their manpower planning in a changing South Africa.

Die doelwit van hierdie artikel is om ondersoek in te stel na die omvattendheid asook die deeglikheid van mannekragbeplanning in Suid-Afrikaanse maatskappye. Dit is verder 'n ondersoek na hoe geintegreerd hierdie mannekragbeplanning in die strategiese beplanning van hierdie maatskappye is en bied 'n literere oorsig van die veld aan. Vyf-en-twintig maatskappye uit die Financial Mail 'Top 100 Companies' is ontleed. Met die gevolgtrekkings wat uit die ondersoek voortgespruit het, is 'n lys van aanbevelings opgestel van wat 'n maatskappy kan doen om mannekragbeplanning op te knap in 'n veranderende Suid-Afrika.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 736
Total article views: 347


Crossref Citations

No related citations found.