Original Research

Using Organization Development: Points to Remember

Merle E. Ace, Erik D. Schmikl
South African Journal of Business Management | Vol 7, No 1 | a3455 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajbm.v7i1.3455 | © 2022 Merle E. Ace, Erik D. Schmikl | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 20 June 2022 | Published: 30 March 1976

About the author(s)

Merle E. Ace, School of Business Leadership, University of South Africa, South Africa; and Faculty of Commerce and Business Administration, University of British Columbia, Canada
Erik D. Schmikl, School of Business Leadership, University of South Africa, South Africa

Full Text:

PDF (26MB)

Abstract

Die meeste hedendaagse bestuurders is bewus daarvan dat daar so iets soos organisasieontwikkeling bestaan, maar hulle het min waardering vir die talle verskillende maniere waarop dit toegepas word. Die mees praktiese probleem vir die bestuurder wat meen dat organi­sasieontwikkeling op sy organisasie toepaslik is, is die vraag of by van interne versus eksterne konsultante moet gebruik maak, en die "behoorlike" toepassing van organisasie-ontwikkeling. In hierdie artikel voorsien die skrywers enkele riglyne met betrekking tot hierdie aangeIeenthede. Die rol van die konsultant en die verhouding tussen horn en die organisasie word in die eerste plek ondersoek. Daarna volg 'n beskrywing van die etiese aspekte en die toestande wat die sukses van 'n organisasie-ontwikkelingspoging bevorder of benadeel. Ten slotte word enkele gevolgtrekkings gemaak wat van belang mag wees vir die bestuurder wat betrokke is by 'n organisasie-ontwikkelingsprogram.

Keywords

Business; Management; Oranisational Development; Internal and External Consultants

Metrics

Total abstract views: 575
Total article views: 60


Crossref Citations

No related citations found.