Original Research

Training for performance appraisal

Karl B. Hofmeyr
South African Journal of Business Management | Vol 10, No 3 | a1272 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajbm.v10i3.1272 | © 2018 Karl B. Hofmeyr | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 26 October 2018 | Published: 30 September 1979

About the author(s)

Karl B. Hofmeyr, School of Business Leadership, University of South Africa, Pretoria, South Africa

Full Text:

PDF (350KB)

Abstract

The article discusses some of the typical problems associated with the successful implementation of performance appraisal. The problem of inadequate training of managers in how to deal with the face-to-face aspect of performance appraisal is highlighted. A relatively new approach to training in interpersonal skills, namely behaviour modelling, is described. This applied learning approach is aimed initially at changing behaviour rather than attitudes, with the intention that attitudes will later change to fall in line with the new behaviour. A particular performance appraisal system is briefly described and it is then shown how the four phases of behaviour modelling, i.e. key behaviours, modelling, role-playing and transfer of training, may be used to train managers how to appraise performance.
Die artikel bespreek sommige van die tipiese probleme wat met die geslaagde implementering van prestasiewaardasie ondervind word. Die probleem van onvoldoende opleiding van bestuurders in die hantering van die mens-tot-mens aspek van prestasie-waardasie word beklemtoon. 'n Relatief nuwe benadering tot opleiding in interpersoonlike vaardighede, te wete gedragsmodellering, word beskryf. Hierdie toegepaste leerbenadering is daarop gemik om aanvanklik gedrag eerder as houdings te verander, met die doel dat houdings later sal verander om by die nuwe gedrag aan te pas. 'n Besondere stelsel van prestasie-waardasie word kortllks beskryf, en dit word dan aangetoon hoe die vier fases van gedragsmodellering: sleuteloptredes of -stappe, modellering, rol-spel en oordrag van opleiding, gebruik kan word om bestuurders op te lei in die praktyk van prestasie-waardasie.

Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 1041
Total article views: 423


Crossref Citations

No related citations found.