Author Details

Van Zyl, J. J., Departement Bedryfsekonomie, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, South Africa

  • Vol 17, No 2 (1986) - Original Research
    Strategiese bemarkingsbestuur by enkele leweransiers aan die landbou in die Republiek van Suid-Afrika
    Abstract  PDF