Crossref Citations

1. Satış Elemanlarının Kişilik Özellikleri ve Satış Performansı İlişkisinde Kişisel Değerlerin Aracı Etkisinin Analizi
Can Efecan AKHAN, Eda İLHAN, Murat Hakan ALTINTAŞ
International Journal of Social Inquiry  year: 2021  
doi: 10.37093/ijsi.890750